Privacybeleid


De verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacy beleid.

 

Wanneer het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens, is Zilver en goud voor jou de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat Zilver en goud voor jou beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

 

Zilver en goud voor jou is ervoor verantwoordelijk dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van de website of het sluiten van een overeenkomst, geef je aan het privacybeleid te accepteren.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Zilver en goud voor jou gebruikt en verwerken onder meer jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te nemen, om de met jouw gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om jouw informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met de onderneming. Bezoek je de website, dan kan Zilver en goud voor jou mogelijk via cookies jouw surfgedrag monitoren.

 

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

  • Uitvoeren overeenkomsten

Zilver en goud voor jou gebruikt deze gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren. Als het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden deze gegevens ook aan anderen verstrekt. Denk aan reparatie, graveur, leverancier of bezorgdienst. Zilver en goud voor jou eist van deze personen zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel te gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar zijn gesteld.

 

Nieuwsbrieven

De klanten die daar toestemming voor geven kunnen op de hoogte gehouden worden door middel van (elektronische) nieuwsbrieven. Hiervoor kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden.

Cookies

Deze website/shop gebruikt cookies. Je zult gevraagd worden of je deze wenst te accepteren of je kan jouw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Zilver en goud voor jou vindt het belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn, daarom zorgt zij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van jouw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(s)(verklaring)(en).

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het bewaren van jouw persoonsgegevens gebeurt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. Als redelijk uitgangspunt hanteert Zilver en goud voor jou de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die Zilver en goud voor jou verwerkt en het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heb je het recht om Zilver en goud voor jou te verzoeken de digitale gegevens die zij verwerkt over te dragen aan een door jou kenbaar te maken derde.

 

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt zijn, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

 

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Zilver en goud voor jou

Telefoon: 06-18784838

E-mail: info@zilverengoudvoorjou.nl

Betreft: Privacyrechten

Adres: Noordbuurtseweg 29F

Postcode: 2381 ET Zoeterwoude

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Zilver en goud voor jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Zilver en goud voor jou reageert zo snel mogelijk, je krijgt in ieder geval binnen vier weken reactie op jouw verzoek.

 

Zilver en goud voor jou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: 06-18784838 of info@zilverengoudvoorjou.nl

 

Privacy Beleid Zilver En Goud Voor Jou
PDF – 56,1 KB 578 downloads