Disclaimer


Op het gebruik van deze site www.zilverengoudvoorjou.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Zilver en Goud voor jou streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie  aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Zilver en Goud voor jou niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zilver en Goud voor jou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Zilver en Goud voor jou en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Zilver en Goud voor jou garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Zilver en Goud voor jou te corresponderen, accepteer je dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Zilver en Goud voor jou heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Zilver en Goud voor jou zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Zilver en Goud voor jou daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Disclaimer Zilver En Goud Voor Jou
PDF – 44,0 KB 621 downloads