Wat is een gehalte teken?


Het gehalte teken wordt gebruikt om het soort en het gehalte van het edelmetaal uit te drukken. Er zijn Nederlandse gehaltetekens (uitgedrukt in duizendsten) voor elk gehalte.