Wat is een duurovereenkomst?

Een duurovereenkomst is een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.